Nahlášení závadyPopis aplikace ProLepšíObec

Aplikace ProLepšíObec umožňuje občanům jednoduchou formou nahlásit místnímu úřadu závady a nedostatky v obci a přispět tak nejen ke zjednodušení komunikace s úřadem, ale hlavně ke zlepšení kvality života v obci všech občanů.

Jednoduchým vyplněním formuláře nahlásíte úřadu typ závady, její umístění (můžete využít textový popis místa, umístění značky na mapě či nejlépe obojí) a vlastní popis závady. Pro lepší názornost můžete také připojit fotografii. Pokud vyplníte i svůj mail (není povinné), budete vždy informováni o změně stavu Vašeho hlášení a budete tak mít okamžitý přehled o jeho řešení, aniž byste museli navštívit web obce.

Aplikace ProLepšíObec je plně transparentní, vložené hlášení je okamžitě zaevidováno a občan jej hned vidí v tabulce výpisu. Nemůže se tak stát, že by úřad hlášení nedostal nebo zatajil. Úřad si vyhrazuje právo veřejně zpracovat jen relevantní a slušná hlášení.


Výpis hlášení

  Stav: Kategorie: Od: Do:       
ID Nahlášeno Kategorie Poloha Popis Foto Stav Sdělení obce
35 27.04.2017, 10:36:14 Komunikace Ulice u potoka Bylo by možné efektivně zpomalit dopravu na této ulici, alespoň v úseku od mostu k mostu? Někteří si tuto relativně úzkou a rovnou uličku pletou se závodní dráhou. Je tu dost dětí, které se po ulici pohybují. Možná by pomohly retardery nebo podobné řešení. Dopravní značky a jiné cedule absolutně nikoho nezpomalí! Dalo by se s tímto problémem něco dělat? Děkuji   V řešení
9 14.04.2015, 10:05:59 Skládka parcela 2474/2 nebo 2471/7 černá skládka Vyřešeno Dobrý den, za černou skládku je vždy odpovědný majitel pozemku. V daném místě by bylo obtížné a drahé přesně určit vlastníka pozemku a proto obec Vápenná sjednala nápravu ve vlastní režii.
19 22.11.2015, 19:51:54 Jiné Sál Obecního úřadu Dobrý den, chci se zeptat, 28.11 se bude konat Mikulášská, jaké jsou bezpečnostní opatření v rámci možnosti návštěvy nějakého vyšinutého teroristy, pokud jsou, jde mi o to, že tam bude velká kumulace lidí a dětí, děkuji za odpověď   Vyřešeno Dobrý den, v současné době platí zpřísněné bezpečnostní předpisy a opatření při organizování akcí, při kterých se sejde více osob. Obec jako spoluorganizátor celou záležitost vždy konzultuje s Policií ČR a Službou kriminální policie a vyšetřování. Na základě vyhodnocení míry rizika, jsou navržena bezpečnostní opatření a postup bezpečnostních složek. Při organizování Mikulášské besídky 28.11.2015 se postupovalo stejným způsobem a byla přijata konkrétní bezpečnostní opatření. S taktických důvodů není možné veřejně popisovat konkrétní opatření. Věříme, že Mikulášskou besídku, ale ani ostatní akce ve Vápenné, nebudou nikým a ničím narušeny a přejeme pěknou zábavu.
13 17.06.2015, 22:41:37 Jiné Hřiště Chci se zeptat zda bude obec tento rok pořádat promítání pod nebem pro občany. Děkuji   Vyřešeno Dobrý den, ano stejně jako v minulých letech i letos se uskuteční tradiční akce pod názvem LETNÍ KINO.V průběhu příštího týdne bude na webových stránkách obce zveřejněno hlasování pro výběr snímků pro promítání. Termíny promítání letního kina jsou ( vždy v pátek) 10.7.,24.7.,7.8. a 21.8..Místem konání bude stejně jako v loňském roce sportovní areál ve Vápenné. Promítat budeme na velké nafukovací plátno, začátek promítání bude vždy po setmění - tedy cca po 21:45 hodině. Občerstvení bude zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.
37 10.04.2018, 12:54:16 Odpadky U staré pšty Jeden kontejner na plasty je málo   Vyřešeno
27 23.08.2016, 11:22:50 Jiné dům č.417 Nejde obecní rozhlas   Vyřešeno Děkujeme za upozornění na závadu. Porucha byla nahlášena servisní společnosti.
1 25.02.2015, 18:52:31 Zastávky Na konci obce vpravo směrem na Lipovou. Nepořádek ve vnitřním prostoru zastávky autobusu. Vyřešeno Dobrý den, děkujeme za upozornění, během dnešního dopoledne (26.2.) bude nepořádek uklizen.
39 17.10.2018, 17:10:31 Veřejné osvětlení nesvítí pouliční osvětlení - spodní cesta od čp. 266 směrem na Jeseník nesvítí pouliční osvětlení-spodní část místní komunikace od čp. 266 směrem na Jeseník   Vyřešeno
43 20.03.2019, 20:00:11 Hřiště, pískoviště čeká na změnu stavu čeká na změnu stavu   Nový
12 08.06.2015, 20:26:36 Odpadky Posezení, vyhlídka nad školkou Přeplněný odpadkový koš, odpadky poházené po okolí, špinavé a popsané lavice a stůl Vyřešeno Dobrý den,děkujeme za upozornění, sjednali jsme nápravu - 09.06.2015.
1 2