Nahlášení závadyPopis aplikace ProLepšíObec

Aplikace ProLepšíObec umožňuje občanům jednoduchou formou nahlásit místnímu úřadu závady a nedostatky v obci a přispět tak nejen ke zjednodušení komunikace s úřadem, ale hlavně ke zlepšení kvality života v obci všech občanů.

Jednoduchým vyplněním formuláře nahlásíte úřadu typ závady, její umístění (můžete využít textový popis místa, umístění značky na mapě či nejlépe obojí) a vlastní popis závady. Pro lepší názornost můžete také připojit fotografii. Pokud vyplníte i svůj mail (není povinné), budete vždy informováni o změně stavu Vašeho hlášení a budete tak mít okamžitý přehled o jeho řešení, aniž byste museli navštívit web obce.

Aplikace ProLepšíObec je plně transparentní, vložené hlášení je okamžitě zaevidováno a občan jej hned vidí v tabulce výpisu. Nemůže se tak stát, že by úřad hlášení nedostal nebo zatajil. Úřad si vyhrazuje právo veřejně zpracovat jen relevantní a slušná hlášení.


Výpis hlášení

  Stav: Kategorie: Od: Do:       
ID Nahlášeno Kategorie Poloha Popis Foto Stav Sdělení obce
41 10.01.2019, 22:05:43 Veřejné osvětlení Nýznerovská, u býv. pily Nesvítí lampa VO.   V řešení
40 30.10.2018, 20:20:08 Veřejné osvětlení Nýznerovská - U domu č.p. 189, opět nejde lampa VO. - Na kopci mezi NY a Skorošicemi je spadlý drát.   Vyřešeno Dobrý den, svítidla budou co nejdříve zkontrolována a opravena. OÚ Skorošice
38 19.09.2018, 08:50:00 Veřejné osvětlení Nýznerovská Dobrý den, ulice Nýznerovská, lampa VO mezi Kadeřábkovi-pila nesvítí, dále lampa u domu č.p. 189 nesvítí a mezi křižovatkou a p. Langerem.   Vyřešeno Dobrý den, svítidla budou co nejdříve zkontrolována a opravena. OÚ Skorošice
36 29.08.2017, 05:51:00 Veřejná zeleň koryto potoka Po roce opět otázka. Bude se letos řešit sekání náletů a trávy v korytě potoka?   Nelze vyřešit Koryta potoků mají své správce. OÚ Skorošice neprovádí správu ani jednoho potoku. Skorošický potok a Stříbrný potok: správce Lesy ČR, s.p., správa toků oblast povodí Odry. Petrovický potok: správce Povodí Odry, s.p. Proto se musíte obrátit na příslušného správce toku. OÚ Skorošice
34 16.03.2017, 18:10:53 Komunikace Nýznerovská - Nýznerov Nebylo by možné opravit silnici v ul. Nýznerovská až Nýznerov? Nemyslím slátat to, ale udělat nový "koberec". Myslím, že oproti Horním Skorošicím jde o více frekventovanou silnici... ( jsou tu totiž vodopády, víte?). Díky za odpověď. Zifčák.   Nelze vyřešit Jestli myslíte státní silnici III/45316, tak tu nemá ve správě obec, ale Správa silnic Olomouckého kraje, proto musíte svůj dotaz směřovat tam. Silnici do Horních Skorošic od kovárny spravuje obec, proto se o ni v rámci možností staráme. Obecní úřad Skorošice.
33 04.01.2017, 20:49:52 Skládka ul. Nýznerovská 1). Vzniklá černá skládka (gauč) pod areálem býv. dřevařského závodu- 2). Neuklízené keře, které pracovníci ObÚ pořezali!!!   Vyřešeno Dobrý den, keře budou v jarním období uklizeny, černá skládka bude (tak jak minule) odstraněna. OÚ Skorošice
32 10.11.2016, 17:17:34 Jiné Nýznerovská 189 Nefunguje obecní rozhlas.   Vyřešeno Dobrý den. Oprava je objednaná (nefunguje více hnízd rozhlasu). OÚ Skorošice
31 10.10.2016, 18:25:11 Jiné Skorošice Na Výsluní 132,131 Propadaní kanálu. Závada nebyla doposud opravena.   Vyřešeno Dobrý den, oprava kanálu byla již provedena. OÚ Skorošice
30 21.09.2016, 15:12:23 Skládka Nýznerovská ul., býv. pila, vrátnice Chtěl bych oznámit vznikající černou skládku ve vrátnici býv. areálu pily Nýznerov. U cesty jsou 2 pytle s odpadky... kolem jezdí denně členové zastupitelstva obce a nikdo s tím nic nedělá!!!!   Vyřešeno Dobrý den, skládka bude příští týden odstraněna. OÚ Skorošice
28 31.08.2016, 13:55:03 Veřejná zeleň koryto potoka Bude se letos řešit sekání náletů a trávy v korytě potoka?   Vyřešeno Dobrý den, požadavek byl projednán s majitelem toku a následně bylo přislíbeno, že po uvolnění pracovních kapacit bude provedeno vysečení toku. OÚ Skorošice
1 2 3