Nahlášení závadyPopis aplikace ProLepšíObec

Aplikace ProLepšíObec umožňuje občanům jednoduchou formou nahlásit místnímu úřadu závady a nedostatky v obci a přispět tak nejen ke zjednodušení komunikace s úřadem, ale hlavně ke zlepšení kvality života v obci všech občanů.

Jednoduchým vyplněním formuláře nahlásíte úřadu typ závady, její umístění (můžete využít textový popis místa, umístění značky na mapě či nejlépe obojí) a vlastní popis závady. Pro lepší názornost můžete také připojit fotografii. Pokud vyplníte i svůj mail (není povinné), budete vždy informováni o změně stavu Vašeho hlášení a budete tak mít okamžitý přehled o jeho řešení, aniž byste museli navštívit web obce.

Aplikace ProLepšíObec je plně transparentní, vložené hlášení je okamžitě zaevidováno a občan jej hned vidí v tabulce výpisu. Nemůže se tak stát, že by úřad hlášení nedostal nebo zatajil. Úřad si vyhrazuje právo veřejně zpracovat jen relevantní a slušná hlášení.


Výpis hlášení

  Stav: Kategorie: Od: Do:       
ID Nahlášeno Kategorie Poloha Popis Foto Stav Sdělení obce
8 09.04.2015, 19:38:06 Komunikace obecni cesta nyznerov 286 Rozbitá a zablacena cesta u domu Hadwigera Rudolfa a Vilmy Pupove   Vyřešeno Dobrý den, bylo provedeno místní šetření. Majitel komunikace projedná s nájemníky obory, kteří komunikaci pravděpodobně znečistili, aby při opětovném znečištění ji uvedli do původního stavu. OÚ Skorošice
25 14.07.2016, 10:42:43 Odpadky Nýznerovská ul., v celé délce Prosím o instalaci košů na odpadky v celé ulici. Vlivem turistů se zde povalují odpadky.   Vyřešeno Dobrý den, odpadkové koše jsou instalovány na daných místech. OÚ Skorošice
31 10.10.2016, 18:25:11 Jiné Skorošice Na Výsluní 132,131 Propadaní kanálu. Závada nebyla doposud opravena.   Vyřešeno Dobrý den, oprava kanálu byla již provedena. OÚ Skorošice
24 14.06.2016, 08:47:50 Jiné Skorošice, NaVýsluní 132, 131 Propadaní kanálu. Závada nebyla doposud opravena   Vyřešeno Dobrý den, oprava byla již provedena. OÚ Skorošice
21 05.01.2016, 18:23:05 Jiné Na Výsluní 132, 131. Skorošice propadání kanálu ve vjezdu mezi domem č.p. 132 a č.p.131   Vyřešeno Dobrý den, závada byla částečně odstraněna, tak aby neohrožovala bezpečnost občanů a v jarním období bude závada odstraněna. OÚ Skorošice
36 29.08.2017, 05:51:00 Veřejná zeleň koryto potoka Po roce opět otázka. Bude se letos řešit sekání náletů a trávy v korytě potoka?   Nelze vyřešit Koryta potoků mají své správce. OÚ Skorošice neprovádí správu ani jednoho potoku. Skorošický potok a Stříbrný potok: správce Lesy ČR, s.p., správa toků oblast povodí Odry. Petrovický potok: správce Povodí Odry, s.p. Proto se musíte obrátit na příslušného správce toku. OÚ Skorošice
32 10.11.2016, 17:17:34 Jiné Nýznerovská 189 Nefunguje obecní rozhlas.   Vyřešeno Dobrý den. Oprava je objednaná (nefunguje více hnízd rozhlasu). OÚ Skorošice
34 16.03.2017, 18:10:53 Komunikace Nýznerovská - Nýznerov Nebylo by možné opravit silnici v ul. Nýznerovská až Nýznerov? Nemyslím slátat to, ale udělat nový "koberec". Myslím, že oproti Horním Skorošicím jde o více frekventovanou silnici... ( jsou tu totiž vodopády, víte?). Díky za odpověď. Zifčák.   Nelze vyřešit Jestli myslíte státní silnici III/45316, tak tu nemá ve správě obec, ale Správa silnic Olomouckého kraje, proto musíte svůj dotaz směřovat tam. Silnici do Horních Skorošic od kovárny spravuje obec, proto se o ni v rámci možností staráme. Obecní úřad Skorošice.
10 22.04.2015, 12:23:00 Komunikace od č.p.179 Komunikace v havarijním stavu s množstvím výtluk.   Vyřešeno Dobrý den, oprava účelové komunikace je naplánovaná po získání finančních prostředků. OÚ Skorošice
22 21.01.2016, 22:20:03 Odpadky výjezd z obce směr na Žulovou Chybí koš na odpadky. Tyto končí v příkopě, v ohrádce u kříže a některé dokonce naházené na vodní ploše - naposledy před několika dny sklenice od piva zamrzlé v ledu !?   Vyřešeno Dobrý den, odpadkový koš bude instalován u zastávky - restaurace U Hamplů. OÚ Skorošice
1 2