Nahlášení závadyPopis aplikace ProLepšíObec

Aplikace ProLepšíObec umožňuje občanům jednoduchou formou nahlásit místnímu úřadu závady a nedostatky v obci a přispět tak nejen ke zjednodušení komunikace s úřadem, ale hlavně ke zlepšení kvality života v obci všech občanů.

Jednoduchým vyplněním formuláře nahlásíte úřadu typ závady, její umístění (můžete využít textový popis místa, umístění značky na mapě či nejlépe obojí) a vlastní popis závady. Pro lepší názornost můžete také připojit fotografii. Pokud vyplníte i svůj mail (není povinné), budete vždy informováni o změně stavu Vašeho hlášení a budete tak mít okamžitý přehled o jeho řešení, aniž byste museli navštívit web obce.

Aplikace ProLepšíObec je plně transparentní, vložené hlášení je okamžitě zaevidováno a občan jej hned vidí v tabulce výpisu. Nemůže se tak stát, že by úřad hlášení nedostal nebo zatajil. Úřad si vyhrazuje právo veřejně zpracovat jen relevantní a slušná hlášení.


Výpis hlášení

  Stav: Kategorie: Od: Do:       
ID Nahlášeno Kategorie Poloha Popis Foto Stav Sdělení obce
36 29.08.2017, 05:51:00 Veřejná zeleň koryto potoka Po roce opět otázka. Bude se letos řešit sekání náletů a trávy v korytě potoka?   Nelze vyřešit Koryta potoků mají své správce. OÚ Skorošice neprovádí správu ani jednoho potoku. Skorošický potok a Stříbrný potok: správce Lesy ČR, s.p., správa toků oblast povodí Odry. Petrovický potok: správce Povodí Odry, s.p. Proto se musíte obrátit na příslušného správce toku. OÚ Skorošice
34 16.03.2017, 18:10:53 Komunikace Nýznerovská - Nýznerov Nebylo by možné opravit silnici v ul. Nýznerovská až Nýznerov? Nemyslím slátat to, ale udělat nový "koberec". Myslím, že oproti Horním Skorošicím jde o více frekventovanou silnici... ( jsou tu totiž vodopády, víte?). Díky za odpověď. Zifčák.   Nelze vyřešit Jestli myslíte státní silnici III/45316, tak tu nemá ve správě obec, ale Správa silnic Olomouckého kraje, proto musíte svůj dotaz směřovat tam. Silnici do Horních Skorošic od kovárny spravuje obec, proto se o ni v rámci možností staráme. Obecní úřad Skorošice.
32 10.11.2016, 17:17:34 Jiné Nýznerovská 189 Nefunguje obecní rozhlas.   Vyřešeno Dobrý den. Oprava je objednaná (nefunguje více hnízd rozhlasu). OÚ Skorošice
21 05.01.2016, 18:23:05 Jiné Na Výsluní 132, 131. Skorošice propadání kanálu ve vjezdu mezi domem č.p. 132 a č.p.131   Vyřešeno Dobrý den, závada byla částečně odstraněna, tak aby neohrožovala bezpečnost občanů a v jarním období bude závada odstraněna. OÚ Skorošice
30 21.09.2016, 15:12:23 Skládka Nýznerovská ul., býv. pila, vrátnice Chtěl bych oznámit vznikající černou skládku ve vrátnici býv. areálu pily Nýznerov. U cesty jsou 2 pytle s odpadky... kolem jezdí denně členové zastupitelstva obce a nikdo s tím nic nedělá!!!!   Vyřešeno Dobrý den, skládka bude příští týden odstraněna. OÚ Skorošice
26 27.07.2016, 17:01:54 Veřejná zeleň Nýznerovská ul., břeh Stříbrného potoka, naproti býv. pily. Dobrý den, prosím o vyřešení zarostlé louky popř. posekání louky u Stříbrného potoka ( dle k.n. je to parcela Lesů ČR, s.p.)   Nelze vyřešit Dobrý den, prosíme o specifikaci pozemku/ů (jejich parcelní čísla a katastrální území), z žádosti není patrno o jaké pozemky se jedná. OÚ Skorošice
28 31.08.2016, 13:55:03 Veřejná zeleň koryto potoka Bude se letos řešit sekání náletů a trávy v korytě potoka?   Vyřešeno Dobrý den, požadavek byl projednán s majitelem toku a následně bylo přislíbeno, že po uvolnění pracovních kapacit bude provedeno vysečení toku. OÚ Skorošice
18 11.11.2015, 11:35:33 Veřejné osvětlení Nýznerovská ulice, u domu č.p. 189 Dobrý den, chtěl bych nahlásit poruchu lampy VO. Lampa sama zhasne a po dlouhé době se opět rozsvítí. Děkuji.   Vyřešeno Dobrý den, porucha VO bude odstraněna do pátku 13.11.2015. OÚ Skorošice
11 01.06.2015, 12:49:56 Veřejné osvětlení Nýznerovská - naproti první bytovky, dále pak u silnice od "křižovatky" do Nýznerova. Dobrý den, nesvítící lampy veřejného osvětlení cestou ze Žulové do Nýznerova.   Vyřešeno Dobrý den, porucha veřejného osvětlení odstraněna. OÚ Skorošice
14 12.07.2015, 17:07:20 Veřejné osvětlení Nýznerovská ul., u Kadeřábků a obory Dobrý den. Nesvítící lampa VO. Děkuji za vyřízení   Vyřešeno Dobrý den, porucha veřejného osvětlení odstraněna. OÚ Skorošice
1 2